Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza,
kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.

Henry Ford
, założyciel FORD Motor Company

ASTORIA DLA BIZNESU


Naszym sponsorom i partnerom umożliwiamy dołączenie do projektu partnerskiego Astoria Business Club.

Stworzyliśmy go z myślą o sympatykach koszykówki, zrzeszając przedsiębiorców, oferujemy im możliwość rozwoju oraz kreowania marki. Rozwój dzięki szkoleniom, wykładom oraz panelom dyskusyjnym.

Projekt Astoria Business Club przewiduje serię spotkań z praktykami takich dziedzin jak marketing, finanse, bankowość czy rozwój osobisty. Program szkoleń został zaplanowany z myślą o maksymalizacji rozwoju, tak aby każdy z partnerów mógł wykorzystać zdobyte doświadczenie w codziennym zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem.

Kreowanie marki dzięki spotkaniom z innymi partnerami - konferencje w ramach programu będą organizowane u partnerów dając tym samym możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz nawiązania współpracy z potencjalnymi klientami.PROGRAM SPOTKAŃ

Spotkanie Poziom I
Poziom II
Marketing i Sprzedaż
Spotkanie będzie dotyczyć mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w marketingu i reklamie. Wśród zaprezentowanych treści znajdą się między innymi wnioski płynące z badań, za które ich twórca Daniel Kahneman otrzymał nagrodę Nobla z ekonomii. W drugim spotkaniu z obszaru marketingu i sprzedaży uczestnicy poznają uniwersalną metodę sprzedaży - STEP, która może być wykorzystywana w różnych branżach. Metoda służy rozpoznawaniu potrzeb klienta i skłanianiu go do decyzji zakupowej.
Finanse i bankowość Spotkanie będzie poruszać kwestie związane z metodami oceny rentowności i płynności firmy. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę z zagadnień dotyczących narzędzi i produktów finansowych, szczególnie bankowych, wykorzystywanych do zarządzania i optymalizacji obu w/w aspektów. Tradycyjne instrumenty zostaną uzupełnione nowymi, powstającymi obecnie rozwiązaniami i produktami/usługami w dynamicznie rozwijającym się obszarze FINTECH, a także rozwiązaniami finansowymi "na czas kryzysu". Warsztat będzie praktycznym uzupełnieniem szkolenia "Finanse i bankowość (I)". Implementującym, w formie symulacji, poznane podczas wcześniejszych zajęć rozwiązania. Symulacja będzie miała na celu pokazać cały cykl życia przedsiębiorstwa i jego właściciela, od wczesnych dni powstania koncepcji biznesu, przez jego rozwój, problemy, skalowanie aż do końcowego zaangażowania właściciela w firmę (m. in. sprzedaży jego udziałów/akcji). Poruszać będzie m.in. aspekty dotyczące wyzwań płynnościowych (pozytywnych i negatywnych), korzystania z różnych form finansowania, optymalizacji rentowności i restrukturyzacji wynikających z kryzysów rynkowych.
Badanie rynku i tworzenie strategii Spotkanie będzie poruszać kwestie związane z metodami budowania strategii firmy, także w sytuacjach zmiany rynkowej i kryzysu.
Rozwój osobisty i techniki negocjacji Pierwsze spotkanie w tym obszarze dotyczy technik negocjacyjnych. Szkolenia będą wzbogacone o warsztat praktycznych poznanych technik. Dodatkowo poruszane będą kwestie związane z efektywnością w realizacji celów zawodowych i życiowych. Drugie spotkanie w obszarze rozwoju osobistego i technik negocjacji będzie stanowić uzupełnienie pierwszego etapu.
Sponsoring w sporcie Spotkanie będzie poświęcone metodom kreowania marki poprzez współpracę z klubami sportowymi.

Pełna oferta do pobrania